"FORRÓDRÓT": [+36] 30-3985320 | info@vilagkiallitas.hu

Shanghai idő:

Pavilonok // PavilionsClick for Shanghai Hongqiao, Shanghai Forecast

Média támogatónkTÁMOGATÓINK

CégbemutatóCsatlakozzon Ön is
támogatóinkhoz!

. Adobe Acrobat Reader letöltése a [PDF] file-ok megtekintéséhez.


Magyarország Kína stratégiájának megalapozása

2007. december 14.

Juhász Ottó, Inotai András, Tálas Barna
(MTA Világgazdasági Kutatóintézet)

Vezetői összefoglaló

A magyar Kína-stratégia kidolgozása a magyar nemzetközi stratégia folyamatban lévő formálásának szerves része. Kína-stratégiánk egzakt megfogalmazása, majd karbantartása kutatók és gyakorlati szakemberek csapatmunkáját igénylő, tartós feladat. A jelen zárótanulmány alapját képező résztanulmányokat – gazdag apparátusukkal együtt – az MTA Világgazdasági Kutatóintézete 2007 második félévében külön kötetbe szerkesztve megjelenteti.

A tanulmány megjelent anyaga innen tölthető le!...Kína-stratégia kidolgozása(folytatódó projekt)
2006. 02. 14.

Támogatási összeg: 12 millió forint

Projektvezető: Juhász Ottó, nyugalmazott nagykövet, ELTE
Kutatásvezetők: Inotai András MTA Világgazdasági Kutatóintézet
Bázisintézmény: MTA Világgazdasági Kutatóintézet
Kormányzati Koordinátor: Miniszterelnöki Hivatal, Külügyminisztérium

(misc.meh.hu) Kína a világ 4–5 legnagyobb gazdaságainak egyike, a Föld legnépesebb országa, az ázsiai – csendes-óceáni térség nagyhatalma, növekvő súlyú, potenciális globál-politikai és biztonsági, valamint világgazdasági tényező. Az Európai Unió és Kína egymás számára a legnagyobb kereskedelmi partnerek.

Magyarország és Kína kölcsönösen legjelentősebb térségbeli külkereskedelmi partnerei egymásnak. A kínai piac további kiaknázható lehetőségeket rejt hazánk számára. A gyakorlatias, alkalmazott jellegű projekt célja: a magyar kormányzat Kínával kapcsolatos törekvéseinek elősegítése, Kína belső helyzetének, növekedési stratégiájának, nemzetközi tevékenységének elemzése, a napi munkában hasznosítható következtetések levonása, gyakorlati javaslatok előterjesztése révén, különös tekintettel a koncentrált magyar kulturális és gazdasági akciók, a pekingi olimpia (2008) és a sanghaji világkiállítás (2010) előkészítése által kínált lehetőségekre, illetve azok támogatására. A projekt több pilléren nyugszik: politika; gazdaság, kereskedelem; fontos eleme a Magyarország-kép megerősítése Kínában; továbbá a kultúra, az oktatás, a tudomány; a migrációs és idegenrendészeti problémák vizsgálata.
A 2006–2007-ben elvégzett alapozó kutatásokra építve elindul egy „Kína-tudásközpont" kialakítása, amely hálózati struktúrában fogja össze a Kínával, valamint a magyar-kínai kapcsolatok fejlesztésével foglalkozó szakembereket. Ezzel három alapvető és egymást erősítő cél érhető el: (i) állandó működési keret és fórum jön létre a közel két évtizede atomizálódott hazai Kína-kutatás számára; (ii) folyamatos figyelmet kapnak a magyar kormányzati igényeket kielégítő, politikaorientált, komplex stratégiai kutatások; (iii) jelentősen javulnak azok a szakmai, technikai és intézményi feltételek, amelyekre alapozva Magyarország regionális tudásközpontként tudja magát elfogadtatni kínai partnereivel. A kutatás alapvető támogatást nyújt a Kínával kapcsolatos stratégiai megközelítés és politikakészítés számára. Kína megfelelő ismerete nélkül ma már nem lehet megbízható globális politikai és gazdasági előrejelzéseket készíteni. Emellett a „Kína-tudásközpont" meghatározó részt vállalna a magyar-kínai kapcsolatok fejlesztésében, és a magyar érdekek messzemenő figyelembe vételével bekapcsolódna az Európai Unió Kína-stratégiájának alakításába. A kutatás eredményei (tanulmányok, zártkörű szakmai viták, hazai és nemzetközi konferenciák, publikációk) közvetlenül hasznosíthatók a kormányzati stratégia tervezésében és mindennapos végrehajtásában. Ez messzemenően összhangban van azokkal a Magyar stratégiai törekvésekkel, amelyek Magyarországot Kína számára részben európai, ezen belül pedig kiemelten közép-, kelet- és délkelet-európai regionális központtá tegyék.A MeH-MTA stratégiai kutatási program
Kiegészítő megállapodás 2007
I.Preambulum
2007. 06. 25.
Kína-stratégia kidolgozása (kiegészítő támogatás)

A kiegészítő támogatás összege: 15 millió forint


Projektvezető: Juhász Ottó, nyugalmazott nagykövet, ELTE
Kutatásvezetők: Inotai András, igazgató MTA VKI Balázs Péter igazgató, Közép- Európai Egyetem (CEU) EU Bővítési Központ, Székely Doby András
Bázisintézmény: MTA Világgazdasági Kutatóintézet

(mta.hu) A márciusban aláírt stratégiai kutatási Megállapodás vonatkozó projektje elsősorban Kína helyzetének vizsgálatát, illetve a kínai-magyar viszony elemzését célozta meg, abból kiindulva, hogy Kína már ma is a világ egyik meghatározó szereplője: a világ 4–5 legnagyobb gazdaságainak egyike, a Föld legnépesebb országa, az ázsiai – csendes-óceáni térség nagyhatalma, növekvő súlyú, potenciális globál-politikai és biztonsági, valamint világgazdasági tényező. A több komponensből álló projekt újabb eleme egy nagy felbontású Kína-EU „metszet" beépítése, nevezetesen a Kína és az Európai Unió között fennálló 7 átfogó és 22 ágazati együttműködési megállapodás tételes vizsgálata. Az elemzések és azok komplex összevetésének alapvető célja, hogy tételesen kigyűjthetők legyenek azok a programok, források, tevékenységek, ahol Magyarország számára mozgástér kínálkozik mindkét irányba: mint az EU tagja Kína felé, illetve a kétoldalú, magyar-kínai kapcsolatok kamatoztatása az EU-ban. Mindehhez figyelembe veendő, hogy az Európai Unió és Kína egymás számára már ma is a legnagyobb kereskedelmi partnerek. A fenti tevékenység jól illeszkedik egy „Kína-tudásközpont" kialakításának tervébe, amely hálózati struktúrában fogja össze a Kínával, valamint a magyar-kínai kapcsolatok fejlesztésével foglalkozó szakembereket, megerősítve azt egy újabb kapcsolati hálóval, nevezetesen EU szakértőkkel és szakpolitika-elemzőkkel.
A politikai, gazdasági és kulturális területek közös vizsgálatára és kölcsönhatásaira épülő projekt, a kutatás eredményeinek felhasználásával „kézzelfoghatóan" kell, hogy segítse a Kínában megrendezendő Magyar Évad sikeres lebonyolítását, a Pekingi Olimpia nyújtotta lehetőségek jobb kihasználását a Magyarország-kép kínai megerősítésére, valamint Sanghaji Világkiállításra történő magyar felkészülést. Ez összhangban van azokkal a magyar stratégiai törekvésekkel, hogy Magyarország Kína számára részben európai, ezen belül pedig kiemelten közép-, kelet- és délkelet-európai regionális központtá váljon.